Otwarcie fabryki Classic Sofa w Lidzbarku Welskim

21 września 2020 roku to kolejna bardzo ważna data w historii rozwoju Grupy Meblowej Szynaka i całej branży meblowej. Tego dnia o godzinie 12:15 otwarto nowo wybudowany kompleks biurowo-produkcyjno-magazynowy Classic Sofa w Lidzbarku. W uroczystym otwarciu udział wzięło prawie 150 zaproszonych gości – w tym przedstawiciele władz krajowych, wojewódzkich, samorządowych, partnerzy, przyjaciele i pracownicy Grupy Meblowej Szynaka.

Firma Classic Sofa jest pierwszym zakładem w Grupie Meblowej Szynaka specjalizującym się w produkcji  mebli tapicerowanych. Nowoczesny park maszynowy, konsekwentnie realizowana strategia rozwoju oraz kapitał ludzki firmy pozwalają optymistycznie patrzeć na powodzenie zrealizowanej za prawie 19 mln zł inwestycji. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i wzorniczych pozwoli oferować na polskim i światowym rynku meblowym najwyższą jakość produkowanych mebli tapicerowanych. Zrealizowana inwestycja jest bardzo ważna nie tylko dla rozwoju Grupy Meblowej Szynaka, Lidzbarka ale przede wszystkim to znaczące wydarzenie dla rozwoju regionu jak i kraju. W nowo wybudowanej firmie zatrudnienie znalazło prawie 200 osób, co ma niezwykle pozytywny wpływ na lokalny rynek pracy. Inwestycja ta jest pierwszym etapem budowy fabryki Classic Sofa, docelowo jej łączna powierzchnia będzie wynosiła ponad 20 tys. m2, a pracę w niej znajdzie nawet 500 osób. Inwestycja została zrealizowana na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Uroczystą część spotkania rozpoczęło powitanie przybyłych gości przez Prezesa Classic Sofa  Pan Jarosława Kornowskiego, który zaprezentował film z etapów budowy fabryki. Następnie głos zabrali Państwo Prezes Alina i Jan Szynaka, którzy dziękując za wkład i profesjonalizm włożone w budowę nowego zakładu, wręczyli wykonawcom pamiątkowe listy gratulacyjne. Następnie krótkim przemówieniem, gratulacjami i ciepłymi słowami uznania, że w tak trudnym czasie epidemii udało się firmie zrealizować tak znakomitą inwestycję, swoją obecność zainicjowali: Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju Pani Olga Semeniuk, Poseł na Sejm RP Pan Zbigniew Ziejewski, Wojewoda Warmińsko Mazurski Pan Artur Chojecki, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin, Prezes Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pan Zbigniew Targowski, Starosta Powiatu Działdowskiego Pan Paweł Cieśliński oraz Burmistrz Lidzbarka Pan Maciej Sitarek.

Podniosły charakter spotkania nadawał występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku oraz uczniów z okolicznych szkół: Szkoły Podstawowej w Wąpiersku, II Liceum Ogólnokształcącego z Działdowa oraz Szkoły Podstawowej numer 1 w Lidzbarku.

Kulminacyjną częścią spotkania było uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy i przecięcie wstęgi.

Poświęcenia nowego kompleksu dokonał Jego Eminencja Ksiądz Biskup Diecezji Toruńskiej Wiesław Śmigiel.

Zaproszeni goście oraz pracownicy firmy otrzymali pamiątkowe monety, uwieczniające na awersie tę ważną datę w historii Grupy Meblowej Szynaka – otwarcie kompleksu biurowo-produkcyjno-magazynowego Classic Sofa oraz herb miasta Lidzbark, założonego w 1301 roku umieszczony na rewersie.

Właściciele Alina i Jan Szynaka składają wszystkim gościom serdeczne podziękowanie za tak liczne przybycie. Ranga uroczystości oraz obecność przedstawicieli władz Państwowych, Wojewódzkich i Samorządowych dowodzi jak znaczącym i liczącym się na krajowym                                       i światowym rynku producentem mebli i partnerem biznesowym jest Grupa Meblowa Szynaka.