Wybiegająca w przyszłość zmiana kierunku: cyrkularność w materacach

Kto nie chciałby we śnie zrobić czegoś dobrego dla środowiska? Pomysł nie jest jednak aż tak naciągany, biorąc pod uwagę, że producenci materacy i ich komponentów już od dłuższego czasu zastanawiają się nad opcjami produkcji przyjaznymi dla środowiska. Ogólnie rzecz biorąc, skupiamy się na tym, jak zużyte materiały można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać do produkcji nowych pokrowców i materacy. Biorąc pod uwagę niedostatek zasobów , podejście to ma ogromny potencjał. W samych Niemczech co roku wyrzuca się kilka milionów starych materacy.


Z czego wykonany jest materac przyszłości? interzum zajmuje się tą kwestią na forum trendów poświęconym gospodarce o obiegu zamkniętym. (Zdjęcie: Greg Rivers, unsplash)

Wyzwania dla branży materacowej

Jest jeszcze jeden powód, dla którego zrównoważony rozwój jest gorącym tematem dla producentów materacy. Aby pomóc pobudzić zrównoważoną gospodarkę, pod koniec 2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła nową dyrektywę. Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości na temat zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw , w skrócie CSRD, będzie wymagać od przedsiębiorstw publikowania szczegółowych informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, tak aby były one łatwiej ich pociągnąć do odpowiedzialności.

Wykorzystanie zasobów pochodzących z recyklingu miałoby dodatkowe korzyści dla producentów materacy. Podobnie jak inne obszary przemysłu, sektor ten doświadcza obecnie poważnych niedoborów dostaw . W przypadku niektórych podstawowych materiałów na świecie jest tylko kilku producentów – jest to problem, który leży u podstaw obecnych wąskich gardeł w dostawach i wzrostu cen, a ponadto nakłada się na zwiększone koszty materiałów, gazu i energii elektrycznej, które już dotykają producentów.

Recykling i przejście na niego stanowią wyzwanie dla branży materacowej. Do produkcji materacy wykorzystuje się różnorodne materiały, które łączy się w taki sposób, że trudno je poddać recyklingowi. Producenci muszą zatem współpracować w celu opracowania nowych rozwiązań w zakresie recyklingu.

Nowe rozwiązania w zakresie recyklingu

W branży istnieją już przełomowe innowacje w zakresie modeli produkcji o obiegu zamkniętym . Jako alternatywę dla przetwarzania i późniejszej utylizacji cennych surowców producenci przyjmują zasadę obiegu zamkniętego. Dzięki takiemu podejściu jakość użytych surowców zostaje zachowana, dzięki czemu można je ponownie włączyć do obiegu pod koniec życia produktu, nie tracąc przy tym nic ze swojej wartości. Co więcej, możliwość recyklingu poszczególnych komponentów jest brana pod uwagę już na początku procesu produkcyjnego.

Biosurowce , przejście w stronę monomateriałów, produktów modułowych i wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu – na podstawie takich przykładów eksperci zidentyfikowali zmianę kierunku w branży materacy. Firmy takie jak AGRO pokazują, jak można to osiągnąć, stale ulepszając swoje sprężyny kieszeniowe zgodnie z zasadą „od kołyski do kołyski” i odpowiednio dostosowując swoją ofertę. Innym przykładem jest platforma cyfrowa opracowana przez belgijską firmę BekaertDeslee , za pomocą której można prawidłowo sortować i poddawać recyklingowi materace i ich komponenty po zakończeniu ich użytkowania.


Dzięki projektowi Odoretion firma BekaertDeslee ma na celu poprawę komfortu życia w nowatorski, zrównoważony sposób. (Zdjęcie: © BekaertDeslee)

Przyszłościowe trendy i tematy

Forum trendów w branży tekstylnej i maszynowej, które odbędzie się podczas nadchodzącego interzum, zaprezentuje więcej sposobów, w jakie branża urzeczywistnia materace bezodpadowe. Zgodnie z hasłem „Recykling materacy – od liniowych do okrągłych” innowacyjne firmy i międzynarodowe stowarzyszenia branżowe zaprezentują pomysły, produkty i inicjatywy związane z rozwojem materacy okrągłych. Specjalna strefa wydarzenia umożliwi wgląd w cały cykl produkcji i życia materaca, począwszy od zasobów, a skończywszy na ponownym wykorzystaniu poszczególnych materiałów.

Z czego będą wykonane materace w przyszłości? Jaki jest potencjał pieniężny odzysku surowców? Jaką rolę odgrywa ustawodawstwo? To tylko niektóre z pytań nurtujących branżę, którymi ma się zająć Forum Trendów w branży tekstylnej i maszynowej . We współpracy z siecią möbelfertigung B2B z sieci Vincentz zaprezentowane zostaną spostrzeżenia i wybrane przykłady najlepszych praktyk z branży produkcji mebli, aby zapewnić jasny przegląd. Specjalna strefa wydarzeń nie tylko zapewni wskazówki na dynamicznie rozwijającym się rynku, ale także pomoże stymulować większy zrównoważony rozwój w branży materacy i w całym sektorze snu.

Auping Evolve to w pełni okrągły materac wykonany bez pianki i kleju. (Zdjęcie: © Auping Germany GmbH)