Osiem wyzwań stojących przed producentami mebli tapicerowanych w Polsce – premiera nowego raportu Lectra

Dane statystyczne oraz opinie przedsiębiorców wskazują, że sytuacja ekonomiczna producentów mebli tapicerowanych w Polsce pogarsza się i narasta obecnie potrzeba wprowadzania zmian w zakresie organizacji, zarządzania i planowania produkcji.

Producenci polscy nie lubią eksperymentować, ponieważ nie stać ich na związane z tym ryzyko. Wiedząc o tym LECTRA – wiodący producent rozwiązań dla przemysły mebli tapicerowanych – zrealizował wspólnie z B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego projekt badawczy. Celem projektu było zdiagnozowanie głównych problemów i strategii na przyszłość.

„Jako międzynarodowa firma, nasze produkty opracowujemy z myślą o wyzwaniach przed jakimi stoją nasi klienci, czyli producenci mebli, a te wyzwania różnią się w zależności od kraju. Dzięki systematycznym badaniom i bezpośredniej pracy z dziesiątkami klientów znamy prawdziwe problemy na produkcji i potrafimy je profesjonalnie rozwiązywać.” –powiedziała Irena Dwornicka z firmy Lectra – koordynator projektu. „W odpowiedzi na zmieniające się warunki nieustannie rozwijamy naszą ofertę i dostosowujemy ją do aktualnych potrzeb klientów. Tym razem realizację badań zleciliśmy specjaliście doskonale rozumiejącemu polskie warunki – dr inż. Tomaszowi Wiktorskiemu z B+R Studio” – dodała.

Zaproponowaliśmy autorskie podejście polegające na przedstawieniu rynku z kilku punktów widzenia: makroekomomicznego – danych statystycznych, mikroekonomicznego – wywiadów indywidualnych oraz ankiety ilościowej, a wszystko uzupełniliśmy autorskim monitoringiem Internetu. Wszystko z zachowaniem zasad tajemnicy statystycznej i anonimizacji danych.” – wyjaśniał Wiktorski –  „Powstał w ten sposób unikalny obraz 360 o sytuacji polskich producentów mebli tapicerowanych, a na podstawie zebranego materiału unaoczniło się szereg  zagadnień, które nurtują biorących udział w badaniu managerów.”

Raport zrealizowano w czerwcu bieżącego roku na grupie blisko 300 podmiotów prowadzących produkcję mebli tapicerowanych. W raporcie przedstawiono 8 głównych wyzwań stojących przez producentami mebli tapicerowanych, sposoby radzenia sobie z wyzwaniami przytaczane przez managerów firm, a także podsumowano główne strategie i plany rozwojowe firm.

Ustalono między innymi że co najmniej 30% firm już dziś korzysta ze współpracy z podwykonawcami, a co najmniej 40% firm produkuje dziś meble pod więcej niż jedną marką. Firmy duże już rozpoczęły digitalizację produkcji i są bardziej zaawansowane w jej wdrażaniu niż firmy mniejsze, ale wszyscy co podkreślali oczekują sprawdzonych rozwiązań od zaufanych dostawców.

„Kilka zagadnień zaskoczyło nas jako badaczy.” – powiedział Wiktorski – „ Zaobserwowaliśmy pewien rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami klientów zgłaszanymi przez przedstawicieli handlu a strategiami przyjmowanymi przez producentów. Zauważyliśmy rozdźwięk, pomiędzy światowym trendem do personalizacji i szybkich dostaw, a kierunkiem przyjmowanym przez cześć polskich fabryk. Możemy też stwierdzić, że Polskie fabryki mają cały czas duży potencjał do oszczędności i poprawy rentowności, tylko obecnie brakuje im pomysłów jak to wdrożyć. Odpowiedzią jest digitalizacja i standardy Przemysłu 4.0.” – podsumował.

Zebrane w trakcie badań dane zostały opracowane w formie darmowe raportu – poradnika pt.: „Osiem wyzwań stojących przed producentami mebli tapicerowanych w Polsce – rozwiązania i strategie na przyszłość – Raport LECTRA”, który można pobrać od 1 września ze strony: http://bit.ly/raport_Lectra

Language versions »