COATED FABRICS FOR THE LONG RUN

W dzisiejszych czasach ludzie są narażeni na kontakt z chemikaliami głównie poprzez powietrze, którym oddychają w domach, biurach, szkołach i innych pomieszczeniach. Chemikalia unoszące się w powietrzu są często nazywane lotnymi związkami organicznymi (LZO). Są one wykorzystywane do produkcji i konserwacji materiałów budowlanych, wyposażenia wnętrz, środków czystości i środków higieny osobistej.

Jakość powietrza w pomieszczeniach 

Ten certyfikat jest przyznawany wyłącznie tym produktom z sektora materiałów budowlanych i mebli, które emitują małe ilości LZO. Walidację przeprowadziła firma SCS Global Services, światowy lider w branży certyfikacji, walidacji i testowania, za pośrednictwem niezależnie akredytowanych laboratoriów stosujących najwyższe standardy jakości. 

Spędzamy przeciętnie 90% czasu w pomieszczeniach. Jak często zastanawiamy się nad jakością powietrza, którym oddychamy? Obecnie powszechnie wiadomo, że dobra jakość powietrza w pomieszczeniach jest niezbędna dla dobrego samopoczucia użytkowników, a produkty znajdujące się w tych pomieszczeniach mogą mieć zarówno negatywny, jak i pozytywny wpływ na jakość powietrza. I tu ważną rolę odgrywa certyfikacja SCS Indoor Advantage. Daje ona pewność właścicielom budynków, autorom specyfikacji produktów, a także użytkownikom budynków, że produkty zostały przetestowane i uzyskały certyfikat.

Kolekcje, które otrzymały certyfikat: Avantgarde, Chronos, Diamante, Hitch, Hitch C5, Linetex, Maglia, Maglia C5, Silvertex, Silvertex B1, Silvertex C5, Tannery, Valencia, Valencia C5, Valencia B1, Valencia Heritage Collection.

GreenGuard Gold

Certyfikacja GreenGuard Gold jest uznawana przez wiele programów, norm i autorów specyfikacji na całym świecie. Produkty wyróżnione tym certyfikatem emitują bardzo małe ilości substancji chemicznych i w związku z tym są całkowicie bezpieczne w użytkowaniu.

GreenGuard Gold wyznacza jak dotąd najsurowsze kryteria dla produktów niskoemisyjnych. Certyfikat ten powstał pierwotnie w związku z badaniem wrażliwości na środki chemiczne u dzieci, dla których wdychanie LZO jest bardziej szkodliwe. Wyrób z certyfikatem GreenGuard Gold emituje znacznie mniej chemikaliów, a zwłaszcza formaldehydu, dzięki czemu można go bezpiecznie używać w miejscach, w których przebywają dzieci i inne wrażliwe osoby, np. chorzy czy osoby starsze.

Kolekcje, które otrzymały ten certyfikat:  Avantgarde, ChronosDiamanteHitchHitch C5LinetexMagliaMaglia C5SilvertexSilvertex B1Silvertex C5, Tannery, ValenciaValencia C5Valencia B1Valencia Heritage Collection. 

Indoor Air Emissions A+ (pol. emisja wewnątrz pomieszczeń klasy A+)

Z dumą informujemy, że nasze tkaniny powlekane Silvertex® oraz ValenciaTM zostały sklasyfikowane jako produkty o emisji A+ wewnątrz pomieszczeń. Jest to najwyższy poziom certyfikacji przyznawany przez Francuskie Stowarzyszenie ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Środowiska (AFSSET). Klasyfikacja ta dowodzi, że obydwie kolekcje tkanin emitują najniższe poziomy lotnych związków organicznych. Czyni je to idealnym wyborem jako takaniny tapicerskie do każdego wnętrza.

Kolekcje, które otrzymały ten certyfikat:  SilvertexSilvertex B1Silvertex C5, ValenciaValencia C5Valencia B1Valencia Heritage Collection.